Tag Archive: ครม. อนุมัติแล้ว

ครม. อนุมัติแล้ว สำหรับผู้ขี่บิ๊กไบค์ ต้องสอบใบขับขี่เฉพาะ ใช้ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ !!

ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์

ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ จำเป็นต้องผ่านการอบรม รวมทั้งทดสอบการขับขี่จากที่อธิบดีประกาศกำหนดเป็นการเพิ่มเติมอีก เพื่อเป็นการควบคุมความประพฤติของบิ๊กไบค์
รวมทั้งลดจำนวนอุบัติเหตุจากบิ๊กไบค์ จึงมีข้อเสนอให้มีการแยกใบอนุญาตขับขี่บิ๊กไบค์ ออกมาจากใบอนุญาตขับขี่จากรถจักรยานยนต์ทั่วๆไป
และก็ยังมีข้อปฏิบัติ การออกใบ บทลงโทษ การเพิ่มอายขุของผู้ขับขี่ เพื่อลดจำนวนผู้ขับขี่อายุน้อยไร้ประสบการณ์

วันที่ 19 ส.ค. 2563 ไทยโพสต์ รวมทั้ง ฐานเศรษฐกิจ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ผู้ที่ต้องการจะขับขี่รถบิ๊กไบค์ ควรจะมีการสอบใบอนุญาตขับขี่โดยเฉพาะ ทั้งนี้
ในกฎแบบใหม่ ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ ต้องเคยขับขี่รถจักรยานยนต์มาก่อน ระยะหนึ่ง จึงจะสามารถขอใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้