Tag Archive: ประกาศล็อกดาวน์ย่างกุ้ง

รัฐบาลเมียนมา ประกาศอย่างเป็นทางการ ล็อกดาวน์ย่างกุ้ง !!

รัฐบาลเมียนมา
“รัฐบาลเมียนมา” ประกาศล็อกดาวน์ย่างกุ้ง หยุดบริการเที่ยวบินพาณิชย์ทุกเส้นทางในประเทศ ไปจนกระทั่ง 1 ตุลาคมนี้
ศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนน่าสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 หรือศบค. รายงานเหตุการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่น่าสนใจในต่างถิ่นว่า รัฐบาลเมียนมาประกาศอย่างเป็นทางการ ไม่อนุญาตการเดินทางออกมาจาก
เมืองย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ รวมทั้งการห้ามบริการเที่ยวบินพาณิชย์ ทุกเส้นทางภายในประเทศ
จนกระทั่งวันที่ 1 ตุลาคมนี้ “เป็นอย่างต่ำ”

นางออง ซาน ซูจี ผู้นํารัฐบาลพลเรือนเมียนมา แถลงผ่าน สถานีโทรทัศน์แห่งชาติ ว่าเธอทราบเสียงวิจารณ์ของประชาชน
ว่า ข้อกําหนดหลายอย่างเคร่งครัดเกินความจำเป็น แต่ว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือโดยปฏิบัติตามอย่าง ครัดเคร่ง
คุณมั่นใจว่าเหตุการณ์น่าจะดียิ่งขึ้น ภายใน 2 ถึง 3 อาทิตย์

ก่อนหน้าที่ผ่านมา มีพื้นที่อย่างน้อย 29 เขต จากทั้งผอง 44 เขตของเมืองย่างกุ้งทยอยเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่
วันที่ 2 กันยายนก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม มีตํารวจกระจายกําลังกันตั้งด่านตรวจหลายชั้นทั่วเมือง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย
รวมทั้งจับกุมผู้ฝืนข้อปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์ ที่นอกจากต้องชําระค่าธรรมเนียมแล้ว
ยังจะมีการเผยแพร่รายชื่อของผู้กระทําผิดลง ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับด้วย