Tag Archive: รับเชื้อมาจากห้องน้ำสาธราณะ

จีนพบผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 2 ราย ได้รับการยืนยันเเล้ว ว่าได้รับเชื้อมาจากห้องน้ำสาธราณะ

globaltimes
globaltimes รายงานว่า ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เจอผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 2 ราย ติดเชื้อโรคมาจากห้องน้ำสาธารณะ
โดยได้รับการยืนยันตอนวันที่ 20 เดือนมิถุนายน ก่อนหน้านี้ ตามรายงานบอกว่า ผู้ป่วย 2 รายดังที่กล่าวมาแล้วไม่มีประวัติ
ไปตลาดซินฟาตี้ ที่มั่นใจว่าเป็นแหล่งระบาดของโควิด-19ครั้งใหม่ในกรุงปักกิ่ง อีกทั้งยังไม่มีประวัติติดต่อหรือพบปะกับ
ผู้ติดเชื้อโรคด้วยเหมือนกัน ทางเจ้าหน้าที่จึงสืบเรื่องราวต่อไป ทราบว่าทั้งสองเป็นเจ้าของแผงลอยในตลาดเทียนเค่อหลง
ซึ่งมีประวัติไปเข้าห้องน้ำสาธารณะที่ เลขที่70 ถนนหย่งติ้ง เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจทานรอบๆที่ทั้งสองทำงาน รวมทั้งไปเข้าห้องน้ำ ก็สรุปออกมาว่า “ติดเชื้อจากห้องน้ำสาธารณะ”
โดยมีรายงานข่าวออกมาตอนวันที่ 25 เดือนมิถุนายน 2563

ด้าน Wu Zunyou หัวหน้านักระบาดวิทยา ศูนย์ป้องกันรวมทั้งควบคุมโรคระบาดแห่งชาติจีน ระบุว่า การระบาดของ COVID 19
ที่ปักกิ่งรอบนี้ ไม่ได้เกิดจากสัตว์ป่า แต่มาจากสิ่งของ-สภาพแวดล้อมที่มีเชื้อติดอยู่
รวมทั้งแพร่จากคนที่มีเชื้ออยู่ในร่างกายโดยตรง…