Tag Archive: เยอรมนี

ยุติชุมนุมแล้ว “มายด์ ภัสราวลี” ลั่นทูตฯ เยอรมนีรับปากส่งหนังสือข้อเรียกร้องฯ คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริงฝากขั้นต่ํา100

ม็อบ26ตุลา

# ม็อบ26ตุลา ยุติการชุมนุมที่หน้าสถานทูตประเทศเยอรมนีแล้ว “มายด์ ภัสราวลี” ลั่น เอกอัครราชทูตฯ ประเทศเยอรมนี สัญญาจะส่งหนังสือข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลเยอรมัน คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริงฝากขั้นต่ํา100

ม็อบ26ตุลา

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เมื่อเวลา 20.58 น. นางสาวภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล(มายด์) รวมทั้งนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา(ไผ่ ดาวดิน) รวมทั้ง วรินท์ แพททริค แม็คเบลน ออกมากล่าวปราศรัยหน้าสถานทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย ถนนสาทรใต้ หลังที่ทั้ง 3 คน เป็นผู้แทนเข้าไปในสถานทูตเพื่อยื่นหนังสือคำเรียกร้องเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว

“มายด์ ภัสราวลี “กล่าวว่า เอกอัครราชทูตฯ เยอรมนี ประจำประเทศไทย ยังได้กล่าวกับผู้แทนทั้ง3คนว่า ท่านจะส่งหนังสือนี้ให้กับทางรัฐบาลและก็สภาของเยอรมนีให้รับรู้ ท่านนักการทูตยังกล่าวอีกว่า พวกเขารับฟังกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างจริงใจ แล้วก็เสียงของกลุ่มผู้ชุมนุมมีค่า

พร้อมประกาศยุติการชุมนุม ณ หน้าสถานทูตเยอรมนี ในเวลา 20.58 น. คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริงฝากขั้นต่ํา100…